TONO

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen kirker og forsamlinger. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet, som for eksempel en preken, andakt eller vitnesbyrd.

Gudstjeneste- og musikkandaktrapporter skal fylles ut av menigheten, og sendes inn til TONO hvert kvartal. Om ikke din forsamling har en musikkarbeider i staben kan det f.eks fylles ut av én eller to frivillige musikkmedarbeidere. Snakk med ledelsen din om fremgangsmåte, og vit at utgiftene er fullt ut dekket av staten, samtidig som vederlaget gir nyttige og verdifulle bidrag tilbake til låtskrivere og tekstforfattere.

Raportskjema for gudstjeneste

Raportskjema for Musikkandakt