Tekster

Alltid nær meg – tekst

I Tro – tekst

Bandblekker

Alltid nær meg – Bandblekke

I Tro – Bandblekke

Ekstrablekker

Alltid nær meg – Capoblekke i F

Alltid nær meg – gitarpartier

Alltid nær meg – gitarpartier i G

Alltid nær meg – Transponert til G

I Tro – Capoblekke i D